IN VẢI KỸ THUẬT SỐ

MAY ÁO DÀI

thông tin liên hệ
Phan Thị Loan
- 0978 996 999

Nguyễn Hồng Ngơi
- 0962 405 486

Áo dài cổ trụ

Áo dài họa tiết bướm
Áo dài họa tiết bướm
Áo dài họa tiết bướm
Áo dài họa tiết bướm
Áo dài họa tiết bướm
Áo dài họa tiết bướm
Áo dài họa tiết đường phố
Áo dài họa tiết đường...
Áo dài họa tiết đường phố
Áo dài họa tiết đường...
Áo dài họa tiết đường phố
Áo dài họa tiết đường...
Áo dài họa tiết đường phố
Áo dài họa tiết đường...
Áo dài họa tiết đường phố
Áo dài họa tiết đường...
Áo dài họa tiết sinh viên
Áo dài họa tiết sinh viên
Áo dài họa tiết sinh viên
Áo dài họa tiết sinh viên
Áo dài họa tiết sinh viên
Áo dài họa tiết sinh viên
Áo dài họa tiết tàu thuyền
Áo dài họa tiết tàu thuyền
Áo dài họa tiết tàu thuyền
Áo dài họa tiết tàu thuyền
Áo dài họa tiết thiếu nữ
Áo dài họa tiết thiếu nữ